ITK -konferenssin järjestää Hämeen kesäyliopisto yhteistyössä Tampereen yliopiston, Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Turun yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Hämeen ammattikorkeakoulun, Opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Suomen Akatemian, Taideyliopiston, Suomen Luokanopettajat ry:n, Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry:n, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, Tekes:n Omian ja Otavan Opiston kanssa.